Wybór gminy lub rodzaju strony użytkownika w systemie DOC.pl
Przeznaczeniem niniejszej usługi systemu DOC.pl jest umożliwienie użytkownikom wyboru strony Urzędu lub Biura dedykowanego w systemie dla danej gminy
w wypadku, gdy nie dysponuje on bezpośrednim adresem strony konkretnej gminy. Wyboru odpowiedniej strony gminy można dokonać posługując się mapą Polski.
Wskazana gmina:
Gmina Miejsko-Wiejska URZĄD MIASTA I GMINY PLESZEW
województwo:
WIELKOPOLSKIE
powiat:
pleszewski
nie korzysta z systemu DOC.pl
Nasza firma oferuje możliwość wdrożenia procesów i systemu informatycznego wspomagające gminy lub inne instytucje w realizacji zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami dotyczącymi naszej oferty, zrealizowanych przez nas projektów lub rozwiązań, to uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z nami osobiście lub przekazanie odpowiedniego e-mail'a.
RAD Sp. z o.o.tel: (22) 245 24 72, +48 795 45 55 02sekretariat@radspzoo.pl
Podstawowym celem naszej firmy jest realizacja innowacyjnych przedsięwzięć dotyczących różnych obszarów gospodarki i dziedzin życia społecznego z wykorzystaniem nowoczesnych i wydajnych technologii informatycznych. Posiadamy doświadczenie z obszarów sektora finansowego, edukacji, systemu szkolnictwa w Polsce, samorządu terytorialnego, systemów ERP, rozwiązań work-flow. Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami dotyczących naszej oferty, zrealizowanych przez nas projektów lub rozwiązań, to uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z nami osobiście.